Hartmann

Působnost společnosti lze rozdělit do tří hlavních okruhů. Pomáhají s péčí o rány jejich léčbou, pomáhají s ošetřovatelskou péči o pacienty a pomáhají předcházet rizikům při chirurgických zákrocích v nemocnicích i v ambulancích.

Typ sponzora