Přihlásit se

Tyto přihlašovací a registrační formuláře neslouží k výdeji přihlášek, ale vedou k přihlášení či zřízení účtu pracovníka tábora.  K výdeji přihlášek slouží tento formulář. Každá registrace je k plné aktivaci schvalována administrátorem webu.